Kontakt

PARK HANDLOWY FRANOWO

ul. Szwedzka 10A
61-285 Poznań
tel: 61 650 72 71


ZARZĄDCA OBIEKTU:
Republic Polska 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa
NIP 5252669047
KRS 0000627573, - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydz. Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy: 12.829.000 PLN
CHCESZ WYNAJĄĆ LOKAL NA TERENIE PARKU HANDLOWEGO MATARNIA?
PROSIMY O KONTAKT:
Piotr Stempke
Lease Manager
piotr.stempke@ikea.com
CHCESZ WYNAJĄĆ POWIERZCHNIĘ REKLAMOWĄ LUB KIOSK NA TERENIE PASAŻU PARKU HANDLOWEGO MATARNIA? PROSIMY O KONTAKT:


Ewa Szczesiak Park Handlowy Matarnia Franowo IICG leasing


Ewa Szczesiak
Additional Income Manager
ewa.szczesiak@ikea.com